Konstskolan

I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Förberedande bildkonststudier, 1–5-åringar

Grundstudier, 6–11-åringar

Fördjupade studier, 12–19-åringar

Avgifter

Läsordning


Konstskolans meddelande

Att beakta Konstskolan följer stadens corona-anvisningar och vi är förberedda på att reagera snabbt på ändringar i de rådande förhållandena. Vi informerar vårdnadshavare vid behov per e-post och informationen finns också på vår hemsida. Vi strävar till att undvika smittorisker, därför önskar vi att ni beaktar följande saker och också samtalar om det med ert barn:

 • Kom till konstskolan helt frisk. Anvisningarna gäller också medföljande vuxna och syskon.
 • Vänligen vänta utanför när ni hämtar barnet.
 • Alla som besöker våra utrymmen bör tvätta sina händer noggrant med vatten och tvål. Handsprit finns i alla undervisningsutrymmen och det används i en vuxens närvaro.
 • Kom ihåg och beakta trygghetsavstånden.
 • Om du har något av följande symptom: hosta, ont i halsen, snuva, feber, andnöd, förlorat lukt/smaksinne eller diarré/magont, kan du inte komma till konstskolans utrymmen.
 • Om du har fått coronavirussmitta, håll dig borta från konstskolan minst 14 dygn efter att symptomen har börjat, vid behov ännu längre. Det behövs två symptomfria dygn innan du kan komma på plats.

För elever och hemmet / frånvaro


Konstskolans verkstäder 2021-2022

I media och bildkonstverkstaden kombineras traditionella och digitaliska metoder och redskap i bildskapandet.

Verkstadens innehåll:

 • teckning och målning
 • video och fotografering
 • bildbehandling
 • editering
 • animation

Designverkstad - keramik, formgivning, arkitektur och textil-och kläddesign. I designverkstadens verksamhet ingår det både planering och förverkligandet av produkten.

Verkstadens innehåll:

 • planering och förverkligande av produkter och föremål
 • bygge av miniatyrmodeller
 • teckning och målning
 • lerarbete och glasarbete
 • fotografering

I bildkonstverkstaden arbetar vi med traditionella tekniker och redskap

Verkstadens innehåll:

 • teckning och målning
 • grafik
 • skulptur
 • blandteknik
 • miljö-och stadskonst
 • konsthistoria
 • utställningsbesök