Konstskolan

I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.


Flora-fest

19.5 kl. 11–14. På programmet finns blommiga verkstäder, vårutställning och ett pop-up café. Klädkod blommigt.

Borgå konstskola, Brunnsgatan 40.

Välkommen!


Kom till vår konstverkstad!

Konstskolans konstverkstad erbjuder barn och vuxna en möjlighet att jobba tillsammans med olika konstprojekt. Konstverkstaden är riktad till föräldrar-barn, till par eller till vuxna utan barn. Barnet eller ungdomen kan också delta i verkstaden med en far- eller morförälder, gudförälder eller med någon annan bekant vuxen.

Välkommen och njuta av konstnärligt arbete och att spendera kvalitetstid med varandra!

Handledande lärare Jenni Iivonen
Onsdagar kl. 17.45-19.15
Priset för vårterminen är 200 € per par

Konstverkstad för vuxna och barn


Borgå konstskolas år 2018 kalender

Är du tidlös eller hänger du med i tiden?
Skynda sakta.
Denna tid är vår.

Här kan du bekanta dig med kalendern