Konstskolan

Hej, alla konstskolans, Kuvismuskaris och Konstikas elever med familj!

Konstskolans undervisning ges som distansundervisning. Konstikas eftis har ett uppehåll.

Sommarkonstikas förverkligande är tillsvidare osäker. De som har anmält sig i Sommarkonstikas, lönar det sig att fundera även på andra lösningar.

Konstskolans 35-års utställning samt slutarbetsutställning förverkligas som nätutställning i maj.

Fortsättninsanmälningar till nästa läsår kan skickas per e-post till ägen lärare. Nya elever kan anmäla sig via e-post taidekoulu@porvoo.fi eller kuvismukari@porvoo.fi. Anmälningar till Konstikas eftis via e-post konstikas@porvoo.fi.

Konstskolfamiljer har möjlighet att hämta material från Linnankoskigatan 33–35, vecka 14 och 15 kl. 10-16.

Tilläggsinfo rektor Leena Stolzmann, tfn 0400 880 526.


I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Förberedande bildkonststudier, 1–5-åringar

Grundstudier, 6–11-åringar

Fördjupade studier, 12–19-åringar

Avgifter


Borgå konstskola kommer att skicka hemuppgifter till konstskolans och bildkonstmusiklekis elever under kommande fyra veckorna via nätet. Ifall du inte fått epost av din lärare så kan du kontakta direkt läraren.

Lärarnas kontaktuppgifter finns på konstskolans hemsida.


Kom till vår konstverkstad!

Konstskolans konstverkstad erbjuder barn och vuxna en möjlighet att jobba tillsammans med olika konstprojekt. Konstverkstaden är riktad till föräldrar-barn. Barnet eller ungdomen kan också delta i verkstaden med en far- eller morförälder, gudförälder eller med någon annan bekant vuxen.

Välkommen och njuta av konstnärligt arbete och att spendera kvalitetstid med varandra!

Handledande lärare: Jenni Iivonen
På måndagar kl. 17.00 – 20.00
Vuxen-barnkonstverkstaden är gratis denna termin.


Open Globe Art Workshop

For global citizens in Porvoo.

Info


Konstskolans kalender 2020

Beställ konstskolans kalender till gåva eller åt dig själv. Färger: jade, skogs grön, choklad och vanilj. Beställningar taidekoulu@porvoo.fi med färgönskemål och leveransaddress. Kalenderns bilder är gjorda av konstskolans elever, den visuella planeringen Anna Stolzmanns. 

Pris 25€ + postavgift 4€. Kalendern kan köpas också från Putinki, Papershop, Xmas Garage och Nide i Helsingfors och från Kulturhuset Grand, Bohemia, Finform  och Borgå konstskola i Borgå.