Vårberga kvarterskök

14.01. - 14.05. Frivilliga tillreder mat tillsammans med ledare och vi äter tillsammans. Välkommen med som frivillig eller som matgäst!

Vårberga invånarkvällar

29.01. - 14.05.

Liten stad - Stora konstnärer

08.03. - 04.05. Utställning i Galleri Näse gård.

Båtförarkurs

02.04. - 03.06.

Bita Razavi: The Dog Days Will be Over Soon

05.04. - 28.04. Bita Razavis och Lyceiparkens skolans elever 5-28.4 på Galleri Gamla Kaplansgården

Elevarbeten

14.04. - 26.04. Hantverks- och designskolan Taitos Borgåavdelning ställer ut elevarbeten i Borgå huvudbibliotek 15 - 27.4.

Glädje, kraft och välbefinnande från naturen! Hälsoskogsverksamhet inleds i Borgå

18.4.2019 Naturen och skogen är en viktig källa till välbefinnande för många av oss. Skogen passar alla och det gör gott bara a...

Utställning av Sakke Yrjölä i J. L. Runebergs hem

18.4.2019 Fjäll för fjäll – om de finländska fiskarnas skönhet. Utställning i J. L. Runebergs hem 2.5–15.9.2019.

Finländarna skulle kunna sortera farligt avfall bättre

17.4.2019 Den mängd farligt avfall som hushållen för till insamling har inte ökat tillräckligt. Fortfarande finns det också far...

”Är det okej att ha sex som 14-åring?”

17.4.2019 Temakvällen ”Sex och sånt” för unga ordnas onsdagen den 24 april kl. 17–20 i ungdomslokalen Zentra.

Inomhusluftsrenoveringen i Hornhattula daghem är färdig

17.4.2019 Målen med inomhusluftsrenoveringen i Hornhattula daghem har blivit uppnådda och arbetsgruppen för inomhusluften har i...

Borgåbor ställer sig positivt till turism

17.4.2019 Borgåbor anser att turismen ökar Borgås livskraft, skapar internationell stämning och förbättrar servicen i staden. E...

Borgå stad vill skapa goda verksamhetsförutsättningar såväl för företagare som startar upp sin verksamhet,  som för sådana som redan verkar här och sådana som funderar på att etablera sig i Borgå.