Workshop: Badge-collagemålning

21.02. - 22.02. Månadens konstnär på Artotek Konsta Maj-Britts Huovilas workshop 21–22.2. i Studion i Konstfabriken.

Den stora tårtjakten – självständig uppgift i Runebergs hem

21.02. - 04.03. Under sportlovet kan man ta med en karta och gå på tårtjakt i Runebergs hem. Kan du hitta alla gömda runebergstårtor?

TubeTour 2108

24.02. - 24.02. TUBETOUR KOMMER IGEN TILL KONSTFABRIKEN

Kalevalan päivän juhla

28.02. - 28.02. Suomalaisen kulttuurin juhla teemalla Kalevalan naiset. Ohjelmassa on mm. lausunta- ja musiikkiesityksiä. Juhlapuheen...

Framtidstal – En föreläsningsserie i huvudbiblioteket

10.01. - 14.03. Jordens vänners lokalförening i Borgå arrangerar en föreläsningsserie som söker svar på aktuella frågor om klimat, na...

Sagostunder på huvudbibliotekets barnavdelning

15.01. - 14.05. Vi läser sagor på svenska på måndagar klockan 10.30-11: 15.1 vintersportsagor, 12.2 djursagor, 12-16.3 sagovecka, 16....

Unga ska få bo i Äppelbackens servicehus

21.2.2018 Gemensamt boende för unga och seniorer planeras också i Borgå. Den tilltänkta platsen är Äppelbackens servicecenter d...

Boendena och anhöriga ger goda betyg för vården i servicehusen och åldringshemmet

20.2.2018 Kundtillfredsställelsen mättes i stadens servicehus, åldringshem och privata vård- och servicehem hösten 2017. Result...

Arbetena med att slutföra renoveringen av Centralidrottsplanen fortsätter

16.2.2018 Reparationsarbetena kring Centralidrottsplanen fortsätter under vintern med att det omgivande staketet förnyas. Renov...

Skötsel av frilustsskogar på Svinö inleds

15.2.2018 Borgå stad gallrar talldungar vid Svinövägen och Svinöstigen.

Borgå stad vill skapa goda verksamhetsförutsättningar såväl för företagare som startar upp sin verksamhet,  som för sådana som redan verkar här och sådana som funderar på att etablera sig i Borgå.