Yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning

Efter grundskolan, gymnasiet eller senare kan man ansöka till yrkesinriktad grundutbildning genom den gemensamma elevantagningen.

I Borgå erbjuds vuxenutbildning av Linnankosken lukion aikuislukio och medborgarinstituten, yrkesskolorna, yrkeshögskolorna och några andra läroinrättningar.

Studier på högskolenivå får man i Borgå  i yrkeshögskolorna och vid öppna universitetet. Studier vid i öppna universitetet erbjuds av yrkeshögskolorna och Borgå medborgarinstitut.