Dessa kan även intressera dig

Wilhelmina

Verksamheten på Wilhelmina är tillsvidare avbruten. Avdelningen fungerar som coronaavdelning.


Wilhelmina är en enhet som stöder möjligheterna att bo hemma. Enheten erbjuder äldreomsorgens och handikappservicens klienter kortvård och dagverksamhet samt timbaserad vård i hemmet till personer med närståendevård.
Syftet med Wilhelminas tjänster är att stödja möjligheterna att bo hemma och att förbättra orken hos anhöriga eller närstående som deltar i den dagliga vården.

Med kortvård avses vård dygnet runt som ordnas antingen tillfälligt eller i perioder som man kommit överens om på förhand. Kortvården främjar klientens egna krafter och hjälper att bibehålla den självständiga funktionsförmågan. Kortvården hjälper också närståendevårdarna att orka bättre i vardagen genom att ge dem egen tid.

Timbaserad kortvård är vård som ges i Wilhelmina och som man kommer överens om på förhand. Klienten kan komma till enheten för att få vård några timmar åt gången. Tanken är att ge anhöriga egen tid så att de t.ex. kan uträtta ärenden.

Dagverksamhet är mångsidig gruppverksamhet på vardagar kl. 8–15. Tjänsten är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga som behöver hjälp i dagliga funktioner. Målet är att stödja och främja klientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Dagverksamhet beviljas för viss tid, i regel en dag i veckan.

Timbaserad vård i hemmet är lagstadgad ledighet för närståendevårdare och ordnas i klientens hem.

Man söker sig till alla Wilhelminas tjänster via Servicerådgivning Rodret

Wilhelmina finns i anslutning till Näse hälsovårdscentral på adressen Askolins väg 1 F. I Wilhelmina finns gemensamma utrymmen för vistelse, måltider och aktiviteter. I klientrummen finns egna duschrum och toaletter.

Kontaktuppgifter

Kortvård tfn 040 175 9222

Dagvård tfn 040 489 9594

Serviceförman Roope Tyynelä

Askolins väg 1 F, 06100 Borgå