Wilénius varvs byggnaders bärförmåga utreds – båtarna vinterförvaras på gården