Weisu till kejsaren

Kvällen före lantdagen avslutades den 18 juli arrangerades en bal i rikssalen. Kejsar Alexander I ärade balen med sin närvaro och några adelsdamer hälsade kejsaren med att för honom sjunga på finska "Weisu kejsarille". Sångtexten är troligtvis diktaren F. M. Franzéns.

Weisu Kejsarille
Eläköön Kejsari
Suloinen sankari
Eläkön hän!
Hengemme, talomme,
Lapsemme, vaimomme,
Laimme, uskomme Säilyttämän
Suomenkin rannalle
Hyljätyll Kansalle
Katselkon hän
Mettängin kodassa
Orvollen osansa
Pienimmäll omansa
Warjelkon hän
Turvana tuhanden
Herrana sydänden
Hallitkon hän
Wäärille pelwoxi
Hyville toivoxi
Oikeudell woitoxi
Wallitkon hän!