Vuxensocialarbete

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år.


Stöd i olika livssituationer

Socialarbetarna hjälper bland annat med frågor som gäller sysselsättning, bostadslöshet och livskompetens (ekononomi, missbruk och relationer). Du kan också kontakta vuxensocialarbetet vid plötsliga, oväntade krissituationer, t.ex. vid skilsmässa, separation eller om du står på bar backe efter en eldsvåda.

I socialarbetet kartlägger vi tillsammans med dig vilket slags stöd och vilka tjänster du behöver. Utifrån detta görs en klientplan. Du får råd i frågor som gäller sociala tjänster, ekonomiska frågor och utkomststöd.

Bekanta dig närmare med bedömningen av servicebehovet på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Genom vuxensocialarbetet ordnas också handledning i bostadssökning samt boendetjänster för missbrukare och rehabiliteringsklienter inom mentalvården.

Ta kontakt

Information och rådgivning  019 520 3400 kl. 9–15

 Socialarbetarnas och socialhandledarnas telefontid:
• måndagar kl. 13–14
• onsdagar och fredagar kl. 9–10

Addressen: Mannerheimsgatan 20 E, 2. vån, 06100 Borgå

Av sekretesskäl kan kundärenden inte besvaras via e-post. Du kan skicka oss ett skyddat e-postmeddelande via https://turvaposti.porvoo.fi och registrera dig med din egen e-postadress. Välj sedan e-posten: aikuissosiaalityo@porvoo.fi.

 Jour

Du kan kontakta jourhavande socialarbetaren måndagar till fredagar kl. 8–15, tfn 040 162 6343, om
• din elektricitet har stängts av
• du har blivit vräkt (inte förvarnad om vräkning)
• du har kommit hem från sjukhuset / en institution
• du har akut behov av mediciner, då du inte har rätt till grundläggande utkomststöd
• du har akut behov av socialarbetets rådgivning.

Betalningsförbindelser för matinköp beviljas i regel inte av jouren.

Walk in för unga i Ohjaamo på tisdagar

Du kan komma och träffa socialarbetare eller socialhandledare utan att boka tid tisdagar kl. 13–16.30. till Ohjaamo på WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 E (ingång från gatan)