Vinterförvaringsplatser för båtar

Perioden för vinterförvaring:

 • 15.9–31.5 när båten förvaras på ett vinterförvaringsområde
 • 15.10–30.4 när båten ligger i vattnet

Tjänster på vinterförvaringsplatserna

Elektriciteten påkopplad

 • under perioden 15.9–31.10
 • sista veckoslutet i januari
 • från påskhelgen fram till 31.5

Vattentillförsel:

 • på våren efter nattfrosten
 • på hösten innan det blir nattfrost
 • Vid det första och andra vinterförvaringsområdet i Sakta Farten finns tillgång till vatten för tvättning av båtarna.

Hyrning av vinterförvaringsplats

 • Hyresavtalet för en båtplats fortgår automatiskt genom att man senast på förfallodagen betalar den faktura man fått hemsänd. Betalningspåminnelser sänds inte ut.
 • Nya ansökningar börjar behandlas i augusti. Ansökningar som kommer in senare behandlas med en gång.
 • Notera att ansökan om båtplats måste förnyas årligen om du blivit utan en plats.
 • Du kan byta båtplats genom att fylla i ansökan. Länken till ansökan finns längst ner på sidan.
 • Du kan avstå från din båtplats genom att lämna fakturan obetald eller fylla i ansökan via länken nedtill.

Icke-ortsbor

 • Behandlingen av ansökningar inleds efter 1.9.
 • Du kan lämna in din ansökan från början av året.
 • Icke-ortsbor kan hyra en båtplats för ett år i sänder.

Blanketter, anvisningar och priser

Behandlingstider för båtplatsansökningarna:

 • bryggplatsansöknignar som kommit in under tiden 1.1 - 15.3 behandlas under tiden 16 - 31.3.
 • bryggplatsansökningar som kommit in efter 1.4 behandlas inom tre arbetsdagar.
 • man kan lämna in vinterplatsansökningar när som helst under året, men de behandlas från och med 24.8.