Villkor för byggande

Möjligheten att bygga och de lov som behövs varierar beroende på var i Borgå den fastighet, där byggandet planeras, är belägen.
I staden finns olika områden för vilka byggandet regleras av olika bestämmelser och anvisningar:

Detaljplaneområde


Områden utanför detaljplaneområdena