Vill du flytta till en egen bostad? – temakväll för ungdomar i Navigatorn den 23 maj