Videoinspelningen Drömmarnas Borgå 2030

På videoinspelningen Drömmarnas Borgå 2030 berättar invånarna i staden om sina önskemål om stadens framtid.

Videoinspelningarna gjordes i mars och april på popup-ställen i olika delar av staden.

Se videofilmen (Youtube)

Läs mer om popup-ställen