Vid Sannäs vattentag tas klorering av vattnet i bruk på torsdag 13.9