Vid Näse tandklinik har konstaterats tuberkulos – de som utsatts för sjukdomen kartläggs och undersöks