Vi planerar den populäraste hemstaden – planläggningsöversikten 2019-2020 är publicerad