Veterinärtjänster

Miljöhälsovården i Borgå erbjuder veterinärtjänster till Askola, Lappträsk, Borgnäs och Sibbo kommuner samt till Lovisa och Borgå stad.

Veterinärmottagningar

Tidsbokning till mottagningen vardagar kl. 8−9

Djur sköts på mottagningen enligt tidsbokning i huvudsak kl. 8–16. I brådskande fall får man tag på en veterinär vardagar 9–16 genom att lämna ett meddelande i telefonsvararen.

På mottagningen kan man betala med kontanter, bank- och kreditkort. På mottagningarna följs den kommunala veterinärtaxan enligt läkaravtalet.

Mottagningen i Borgå

Teknikbågen 1,  06100 Borgå
Kör till mottagningens parkeringsplats som finns bakom huvudbyggnaden.

Tidsbokning och annullering endast per telefon.

Smådjur
Kl. 8–9, tfn 019 520 4247 och kl. 9–16, tfn 0400 912 640 

Stora djur
Tfn 0400 403 189

E-post: porvoonelainlaakari@porvoo.fi
Vi läser e-posten en gång per dag så skicka bara icke brådskande ärenden, kontaktbegäran och kundrespons.

Veterinärer: Aija Makkonen, Katja Mustonen, Mira Hämäläinen och Grim Wickholm.

Mottagningen i Sibbo

Stora Byvägen 20 (ämbetshuset, Nickby), 04130 Sibbo
Tfn 050 522 2796

Veterinärer Nina Rintaluoma och Ali Eklöf 

Mottagningen i Lovisa

Degerbygatan 21, 07900 Lovisa

Tfn 040 713 9886  veterinär Mare Nygård
 

Ledning för veterinärtjänster

Stadsveterinär-praktiker Katja Mustonen tfn 040 489 5797