Veterinärtjänster

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. 


Coronavirusepidemin leder till förändringar även i den kommunala veterinärverksamheten

Vi önskar att djurägarna tar i beaktande följande saker då de besöker mottagningarna:
• Uträtta ditt ärende hos oss bara om du är helt frisk. Om du är sjuk flytta din tid eller be en annan person att hämta ditt sällskapsdjur till mottagningen.
• Vi önskar att den som följer djuret till stadsveterinärens mottagning använder anskitsskydd vid djurets vårdtillfälle eftersom det oftast är omöjligt att sköta om att säkerhetsavstånd uppfylls. I väntrummet är det inte nödvändigt att ha ansiktsmask om man sköter om säkerhetsavstånd.
• Sköt väl om hand- och hosthygienen då du anländer till kliniken. Vid mottagningen kan du tvätta händerna och där finns även desinfektionsmedel. 
• Kom ihåg säkerhetsavstånd på 1–2 meter till andra kunder och personalen.
• Kom punktligt till mottagningen - inte i förtid. Undvik att uppehålla dig i väntrummet, vi rekommenderar att du hellre väntar utomhus eller i bilen. 
• Vi önskar att endast en person kommer in till kliniken.
• Betala helst med kort (närbetalning)
• Försäljningen av foder- och olika tillbehör sker via tidsbeställning
Med dessa försiktighetsåtgärder kan vi fortsätta den viktiga servicen för djuren.


Miljöhälsovården i Borgå erbjuder veterinärtjänster till Askola, Lappträsk, Borgnäs och Sibbo kommuner samt till Lovisa och Borgå stad.

Vid tidsbeställning via den elektroniska tjänsten har det öppnats enbart ett begränsat antal åtgärder och lediga tider. Om du inte via vår elektroniska tidsbeställning hittar lämpliga åtgärder eller en lämplig tidpunkt tag då kontakt per telefon.

Veterinärmottagningar

Tidsbokning till mottagningen vardagar kl. 8−9

Djur sköts på mottagningen enligt tidsbokning i huvudsak kl. 8–16. I brådskande fall får man tag på en veterinär vardagar 9–16 genom att lämna ett meddelande i telefonsvararen.

På mottagningen kan man betala med kontanter, bank- och kreditkort. På mottagningarna följs den kommunala veterinärtaxan enligt läkaravtalet. Vid tidsbeställningen får man vid behov ett riktpris för åtgärden.

Mottagningen i Borgå

Teknikbågen 1,  06100 Borgå
Kör till mottagningens parkeringsplats som finns bakom huvudbyggnaden.

Tidsbokning per telefon eller via elektronisk tidsbokning. Annullering endast per telefon.

Smådjur
Kl. 8–9, tfn 019 520 4247 och kl. 9–16, tfn 0400 912 640 

Stora djur
Tfn 0400 403 189

E-post: porvoonelainlaakari@porvoo.fi
Vi läser e-posten en gång per dag så skicka bara icke brådskande ärenden, kontaktbegäran och kundrespons.

Veterinärer: Aija Makkonen, Päivi Kuusisto och Jenni Levo

Mottagningen i Sibbo

Handelsgränd 1, 04130 Sibbo (Nickby, mittemot Stora Byvägen 20))
Tfn 050 522 2796, veterinär Grim Wickholm
Tidsbokning per telefon eller via elektronisk tidsbokning. Annullering endast per telefon.

E-post: sipoonelainlaakari@porvoo.fi
Vi läser e-posten en gång per dag så skicka bara icke brådskande ärenden, kontaktbegäran och kundrespons.

Mottagningen i Lovisa

Västersvängen 1, 0900 Lovisa
Tfn 040 713 9886, veterinär Mare Nygård, Britta Henriksson 
Tidsbokning per telefon eller via elektronisk tidsbokning. Annullering endast per telefon.

E-post: loviisanelainlaakari@porvoo.fi
Vi läser e-posten en gång per dag så skicka bara icke brådskande ärenden, kontaktbegäran och kundrespons.

Ledning för veterinärtjänster

Tillsynsveterinär Petronella Jansson, tfn 040 480 4596

Datskyddsbeskrivning