Veterinärjour

Veterinärjouren fungerar utanför tjänstetid dygnet runt vardagar och veckoslut. Jouren utanför tjänstetid endast avsedd för patienter som behöver brådskande veterinärhjälp och som inte kan vänta till nästa vardag. Den vård som ges under jourtid är närmast att betrakta som första hjälpen.

Miljöhälsovården vid Borgå stad har inlett joursammarbete med Vanda stad. Till verksamhetsområdet hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo och Vanda.

Under jourservicenumret finns två olika jourverksamhetsformer. Vanda stad ansvarar för veterinärjouren gällande smådjur och Borgå stad ansvarar för hela områdets veterinärjour i fråga om stordjur.

Stadsveterinärens mottagning i Vanda, Backasgränden 5, 01510 Vanda nära köpcentret Jumbo (färdväg mellan Elantovägen 3 och 5)

Veterinärerna vid miljöhälsovården i Borgå stad dejourerar omväxlande från olika håll inom verksamhetsområdet (veterinärjour för stordjur).

Det avgiftsbelagda servicenumret till jourhavande veterinär är 0600 18998

Välj 1: Smådjur

Välj 2: Stordjur

När man ringer till veterinärjourens servicenummer, hör man ett meddelande som berättar om samtalspriset per minut. Sedan får man anvisningar för att välja rätt jourområde. Efter det kopplas samtalet till jourhavande veterinären. Om jourhavande veterinären är upptagen med en åtgärd, förenas samtalet till svararen, där man kan lämna en önskan om att bli uppringd. Efter att samtalet kopplats till jourhavande veterinären eller telefonsvararen debiteras utöver lokal- eller mobilnätsavgiften en avgift per minut.

Smådjur: Vardagar kl. 17–22 och veckoslut kl. 7–22 är minutpriset 2,04 euro och nattetid kl. 22–7 är minutpriset 4,06 euro.

Stordjur: Alltid ytterom tjänstetid är minutpriset 2,04 euro.

I priset ingår 24 procent mervärdesskatt.

Avgiftsbelagd service per telefon är i användning endast under jourtider. Mottagningarnas telefonnummer är desamma som tidigare vardagar kl. 8–16 och för samtal debiteras lokalnätsavgift eller mobilnätsavgift