Veterantjänster

Borgå stad skickar automatiskt i början av året beslut om service och förmåner åt frontveteranerna.

Av Statskontorets anslag för hemservice delar Borgå stad årligen ut servicesedlar och taxikort åt frontveteranerna.

Behovet av trygghetstelefon och måltidsservice gås igenom individuellt. Kostnader kan ersättas åt frontveteraner inom ramen av anslaget. Mer information om trygghetstelefon eller måltidsservice fås genom att ta kontakt med socialarbetaren.

Mer information om veteranernas tjänster och förmån ges av:

Byråsekteterare Maria Kuutschin

Servicerådgivning Rådret

Statskontoret: Ersättningsslag av krigsinvalider