Veterantjänster

Borgå stad skickar automatiskt i början av året beslut om service och förmåner åt frontveteranerna.

Mer information om veteranernas tjänster och förmån ges av:

Servicerådgivning Rodret

Statskontoret: Ersättningsslag av krigsinvalider