Verkstäderna för familjer fortsätter i Studion i Konstfabriken