Verkstäder i Studion i Konstfabriken även under höstlovet