Verksamhetställen och tjänster

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Social- och hälsovårdens verksamhet komprimeras från och med måndag 16.3. Icke-brådskande tider till tandvård och hälsocentralen reserveras inte för närvarande. Redan bokade mottagningstider sköts enligt tidtabell.

Stadens tjänster under coronatiden


Ett servicenummer (019) 520 4351 med centraliserad tidsbeställning.

Information om coronaviruset och motverkan av det