Verksamhetens mål och innehåll

De allmänna målen är att:
- stöda hemmets och skolans fostrande arbete samt barnens känslomässiga utveckling och etiska tillväxt.
- främja barnens välbefinnande och jämlikhet i samhället samt förebygga utslagning och öka delaktigheten.

Avsikten

 • säkerställa en trygg eftermiddag
 • erbjuda stimulerande och utvecklande program samt upplevelser av att lyckas
 • erbjuda en möjlighet till sociala relationer till andra barn och vuxna
 • ge en möjlighet till avkoppling

Innehållet

 • etisk utveckling och jämställdhet
 • lek och samspel
 • motion och utevistelse
 • mellanmål och vila
 • kultur och traditioner
 • praktiska färdigheter
 • visuellt, musikaliskt, kroppsligt och verbalt uttryck
 • mediekunskap
 • vardagssysslor, livsmiljö och hållbar livsstil
 • olika teoretiska och praktiska ämnen