Verksamheten i ungdomslokalerna är i full gång – Vårberga ungdomsgård Nuokka flyttar