Verksamheten fortsätter i Navigatorn i Borgå då projekttiden tar slut