Verksamhet under skollov

Ungdomstjänsterna erbjuder läger- och utflyktsverksamhet för barn, unga och familjer under skolornas lov. På den här sidan berättar vi hurdan verksamhet Borgå stads ungdomstjänster ordnar under sportlovet, sommarlovet och höstlovet.

Ungdomstjänsternas sommarlovsverksamhet 2021

Ungdomstjänsternas sommarverksamhet har publicerats! Anmälningstiden för sommaraktiviteterna börjar 11.5 kl. 9. Mera information om lägren samt sommarverksamheten hittas på Kultur- och fritidstjänsternas gemensamma sommarverksamhets sida. Läs mera