Verksamhet under skollov

Ungdomstjänsterna erbjuder läger- och utflyktsverksamhet för barn, unga och familjer under skolornas lov. På den här sidan berättar vi hurdan verksamhet Borgå stads ungdomstjänster ordnar under sportlovet, sommarlovet och höstlovet.

Ungdomstjänsternas sommarlovsverksamhet 2020

Stadens sommarverksamhet

Även denna sommar ordnas sommarverksamhet för barn och unga. I juni erbjuds lågstadieelever flera idrottsläger och dagläger under varierande teman med allt från spel till friluftsliv. Lägren hålls inomhus i ungdomslokalerna och utomhus i närområdet. Unga erbjuds ett frisbeegolfläger och ett spelläger i Zentra.

I all lägerverksamhets läggs särskild vikt på säkerheten. På lägren delas deltagarna in i mindre grupper än normalt och beroende på antalet deltagare finns det 3–5 ledare. På lägren ombesörjs god hygien, såsom handtvätt och rengöring av arbetsverktyg, samt säkerhetsavstånden. Barn och unga informeras och övervakas så instruktionerna följs.

Alla övernattningsläger har flyttats till hösten och de kommer att ordnas under förutsättning att situationen tillåter det. Information om verksamheten ges separat vid ett senare tillfälle. I sommarverksamhets programmet görs också tillägg under närmaste veckorna och om det informeras separat.

Anmälan till ungdoms- och idrottstjänsternas läger och utfärder startar måndagen den 18 maj kl. 9.00. Mer detaljerad information och anmälningsanvisningar hittar du i beskrivningen av evenemangen.