Verksamhet under skollov

Ungdomstjänsterna erbjuder läger- och utflyktsverksamhet för barn, unga och familjer under skolornas lov. På den här sidan berättar vi hurdan verksamhet Borgå stads ungdomstjänster ordnar under sportlovet, sommarlovet och höstlovet.

Ungdomstjänsternas höstlovsverksamhet 2019

Ungdomstjänsterna ordnar aktivitetsdagarna för ungdomar under höstlovet 14.-18.10. i ungdomslokal Zentra. Program för äldre ungdomar arrangeras också. Mera information och anmälningar