Verksamhet under skollov

Ungdomstjänsterna erbjuder läger- och utflyktsverksamhet för barn, unga och familjer under skolornas lov. På den här sidan berättar vi hurdan verksamhet Borgå stads ungdomstjänster ordnar under sportlovet, sommarlovet och höstlovet.

Ungdomstjänsternas höstlovsverksamhet 2021

Ungdomstjänsternas höstverksamhet har publicerats! Anmälningstiden för höstlovsraktiviteterna börjar 21.9. kl. 9. Mera information om lägren samt höstverksamheten hittas på Kultur- och fritidstjänsternas gemensamma sommarverksamhets sida. Läs mera