Verksamhet under skollov

Ungdomstjänsterna erbjuder läger- och utflyktsverksamhet för barn, unga och familjer under skolornas lov. På den här sidan berättar vi hurdan verksamhet Borgå stads ungdomstjänster ordnar under sportlovet, sommarlovet och höstlovet.

Ungdomstjänsternas sommarverksamhet 2019

Bekanta dig till ungdomstjänsternas sommarverksamhet

Anmälningen till ungdomstjänsternas verksamheter inleds den 26.3. kl. 9.00. Länken till anmälningen öppnas då vid verksamhetens presentation. Anmälningen är bindande.

Priserna varierar enligt lägrens och kursernas längd och innehåll. Granska prisuppgifterna vid stället för verksamhetens presentation. Det finns också avgiftsfri verksamhet.

En solig sommar!