Verksamhet under skollov

Ungdomstjänsterna erbjuder läger- och utflyktsverksamhet för barn, unga och familjer under skolornas lov. På den här sidan berättar vi hurdan verksamhet Borgå stads ungdomstjänster ordnar under sportlovet, sommarlovet och höstlovet.

Ungdomstjänsternas sportlovsverksamhet 2020

Ungdomstjänsterna arrangerar läger, utfärd och verksamhet på ungdomslokalerna under sportlovet 22.-28.2.2020. Bekanta dig med sportlovs program. Anmälningen till verksamheter inleds den 21.1. kl. 9.00.