Välkommen med i idrottsaktiviteterna

Invandrarna är välkomna att delta i alla idrottsaktiviteter och evenemang som idrottstjänsterna erbjuder. Aktiviteterna är förmånliga.
Förutom de allmänna aktiviteterna och evenemangen erbjuder vi också olika idrottsmöjligheter antingen tillsammans med den egna gruppen eller tillsammans med andra.
I grupperna tar man i beaktande de eventuella begränsningar som deltagarnas egna kultur eller religion ställer.
Via idrott och motion kan du hitta nya vänner samtidigt som du anstränger din kropp och välmåendekänslan tilltar.
Närmare information av idrottsinstruktör Miia Heikkilä kontaktuppgifter

I Borgå verkar också c. 130 idrottsföreningar med olika idrottsgrenar på programmet i vars verksamhet man kan delta.
Närmare information om dessa föreningar fås av idrottssekreterare Helena Forsbäck-Turunen kontaktuppgifter

Läs mera om höstens 2019 motionsgrupper