Ventilationen i Keskuskoulu justeras och isoleringen i övre bjälklaget tas bort