Vattnet kan vara brunt i Haiko och Tolkis områdena 30.6.2020