Vattentjänstarbeten på Gamla Kungsvägen, ett vägavsnitt måste stängas 30.10