Vattenledningsläckage i Tolkis, reparationsarbetena fortsätter resten av veckan