Vatten- och eltjänster samt septitankar för båtarna

Eluttag som kan användas av dem som hyrt en båtplats:

Borgå å

 • båtplatserna nr 674–725
 • båtplatserna nr 338–341
 • båtplatserna nr 2–73
 • båtplatserna nr 424–433

Hammars

 • båtplatserna nr 68–117
 • båtplatserna nr 301–317

Allmän tillförsel av dricksvatten:

 • Septitankstömningen vid Strandgatan
 • Septitankstömningen i Hammars (två stycken)
 • Septitankstömningen på Emsalö

Septitankstömningar som upprätthålls av staden:

 • Borgå å
 • Hammars
 • Emsalö, servicestationen Gulf
 • Pellinge, Sandholmsudden