Borgå vatten

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Borgå vatten betjänar tillsvidare sina kunder endast per telefon och e-post.


Borgå vatten är ett av staden helägt affärsverk, som leverer hushållsvatten till sina kunder samt avleder och renar avloppsvattnen. Verksamheten startade år 1913 och i dag finns det cirka 44 000 anslutna kunder.

Kundbetjäningens kontaktupgifter

Meddela telefonummer för störningsmeddelanden