Borgå vatten

Borgå vatten är ett av staden helägt affärsverk, som leverer hushållsvatten till sina kunder samt avleder och renar avloppsvattnen. Verksamheten startade år 1913 och i dag finns det cirka 44 000 anslutna kunder.

Kundbetjäningens kontaktupgifter

Borgå vatten har förnyat textmeddelandesystemet

Läs mera och meddela telefonnummer vid behov

Kom och jobba till oss som planeringsingenjör!

Vi söker en planeringsingenjör till vår nätplaneringsgrupp. 

Se annonsen