Borgå vatten

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Borgå vatten betjänar tillsvidare sina kunder endast per telefon, tfn 019 520 2626, och e-post, vesilaitos@porvoo.fi.

Meddelande 16.3.2020


Borgå vatten är ett av staden helägt affärsverk, som leverer hushållsvatten till sina kunder samt avleder och renar avloppsvattnen. Verksamheten startade år 1913 och i dag finns det cirka 44 000 anslutna kunder.

Kundbetjäningens kontaktupgifter

Borgå vatten har förnyat textmeddelandesystemet

Läs mera och meddela telefonnummer vid behov