Västra Haiko

Till terrängen är Västra Haiko ett kuperat bostadsområde med byakaraktär, med omväxlande skogslandskap och åkermarker. Mitt i området löper Övre Haikovägen och Sotarevägen. Längs vägarna finns här och där branta backar och mellan dem lerdalar. Området ligger ca 7 km sydväst om Borgå centrum. Det finns en snabb förbindelse till motorvägen mot Helsingfors via Drägsbyvägen.

I Västra Haiko förtätas den befintliga bebyggelsen. Det blir ett energieffektivt och naturnära bostadsområde. I området finns ca trettio bostadshus från 1930 – 1990-talet. I detaljplanen som nyligen utarbetats har det anvisats 98 nya egnahemshustomter och två radhustomter i området.

Planområdet gränsar i öster till det stora skogsområdet i Haiko. Här finns bl.a. ståtliga bergsryggar, små fattigkärr och ormbunkskärr. Skogsområdet har även ett omfattande nät av friluftsleder. Längs med dem kommer man till exempel till havsstranden och Haiko gård. Både Eklöfska skolan och Tolkkisten koulu ligger på cirka en kilometers avstånd från Västra Haiko. Tolkkisten koulus nya skolbyggnad togs i bruk november 2018 och den svenskspråkiga skolan, Eklöfska skolan togs ibruk hösten 2019.

Tomter som överlåts tillsammans

Egnahemstomter som har ett gemensamt servitut för vägförbindelse överlåts samtidigt åt samma sökande. Då står det ”Ja” i kolumnen ”Bara med annan tomt” i tabellen här under. Genom att klicka på tomtens fastighetsregisternummer ser du vilka tomter som överlåts tillsammans.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.
Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.

Bilder från Västra Haiko