Västra åstrandens trähuskvarter

Borgå har inlett ett projekt för ett helt kvarter med träbyggnader på västra stranden av Borgå å. Staden ordnar en tomtöverlåtelsetävling för att hitta en samarbetsmodell och -partner för byggande av ett bostadsbetonat trähuskvarter i centrumområdet i Borgå. Borgå har konsekvent följt klimatmålen i planläggningen. Byggande i trä minskar kolavtrycket.

Träkvarteret i Borgå - från mål till verklighet, webbinarium 27.5.2021

Arbetet med detaljplanen har framskridit till förslagsskedet. Under webbinariet berättade man om Borgå stads utgångspunkter för arbetet samt presenterade projektet och nuvarande läge. Borgå har konsekvent följt klimatmålen i planläggningen. Därför fick vi också höra experterna berätta om träbyggandets livscykelpåverkan och kolhandavtryck samt koldioxidsnål affärsverksamhet.

Inbjudan will webbinarium 27.5.2021 och program

Webbinariet ordnades i samarbete med Östra Nylands utvecklingsbolag Posintra.

Presentationer på webbinariet (på finska): 

Välkommen, biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, Borgå stad 
Byggandets livcykelpåverkan ur träbyggandets synvinkel projektsakkunnig Simon le Roux, miljöministeriet 
Träkvarteret förverkligar Borgå stads klimatprogram, sakkunnig inom hållbar utveckling Sanna Päivärinta, Borgå stad 
Träbyggandets koldioxidfot- och -handavtryck, verkställande direktör Ari Järvinen, Lamit.fi Oy 
Koldioxidsnål affärsverksamhet som en konkurrensfördel, koldioxidförsäljningschef Saija Ahonen, Green Carbon Finland 
Industriellt träbyggande – samspel mellan planering, prefabricering och byggarbertsplatser, verkställande direktör Karri Kosonen, Muutostuuli Oy 
Hur uppmärksammar investerare ansvarsfrågor, ESG-portföljskötare Lotta Keskinen, OP Kiinteistösijoitus Oy 
Presentation av träkvarteret: 
 detaljplan, planläggare Pekka Mikkola,Borgå stad
 kvartersstruktur, arkitekt, verkställande direktör Anssi Lassila, OOPEAA Office for Peripheral Architecture 
Läget gällande förverkligandet:
 tomtöverlåtelse, tomtchef Pekka Söyrilä, Borgå stad
 byggandet, verkställande direktör Tuomo Hynninen, TILA Group
De lokala aktörerna presenterar sig:
 verkställande direktör Marko Suonpää, Timberpoint Oy
 verkställande direktör, rektor Pasi Kankare, Careeria Oy

Video om webbinariet. Länk till Youtube-tjänsten. 

 

Det första seminariet 20.9.2018

Vid seminariet berättade experter, varför det är viktigt att främja användningen av trä som byggmaterial, vilka träbyggnadsprojekt som genomförts under de senaste åren och vilka erfarenheter som skaffats om att bygga trähus i flera våningar.

Seminarium vid Stadshuset i Borgå, fullmäktigesalen, Stadshusgatan 9 20.9.2018 kl. 13-16

Inbjudan till seminarium

Presentationer på seminariet (på finska):

Miksi puurakentamista halutaan? Professori, TkT Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
Kokemuksia puurakentamisesta, toimitusjohtaja Keijo Ullakko, Racecon Consulting Oy
Puurakentamista meillä ja muualla, professori, TkT Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
Miksi puusta - miksei puusta? Projektipäällikkö Antti Erola, Sikla-konserni
Puu-Kivistön tontinluovutuskilpailukokemuksia. Tutustu aineistoon Vantaan kaupungin internetpalvelussa:
 Vantaan Puu-Kivistön internetsivut
Massiivipuurakentamisen mahdollisuudet, myyntipäällikkö Anne-Mari Leppinen, CLT Plant Oy
Elinkaarivaikutukset ja niiden arviointi, erityisasiantuntija, TkT Matti Kuittinen, ympäristöministeriö
Länsirannan Puukortteli, tarjouspyynnön esittely:
 Tarjouspyynnön esittely, kaupunkisuunnittelu
 Elinkaarivaikutusten arvioinnista, Ethica Oy, Lilli Linkola

Anbudsförfrågan 

Borgå stad ber om anbud senast 11.1.2019.
Materialet finns på finska.

Fyra anbud lämnades på träbyddnadsprojektet

Tiden för att lämna anbud gick ut den 11 januari 2019 kl. 15. Inom utsatt tid lämnades fyra anbud. Efter det att anbuden öppnades ska dem bedömas och sedan bereder man att inleda detaljplanearbetet för området i samarbete med dem som lämnade de bästa förslagen.

Borgå stad vill tacka varmt alla som varit med i projektet!

Planering av ett trähuskvarter inleds

Resultat presenterades onsdag den 8 maj 2019. Som bästa förslag valdes ”Koota”, vars arkitekt- och huvudplanerare är OOPEAA, Office for Peripheral Architecture. Som entreprenör är Tila Group Oy.

Utarbetandet av en detaljplan för träkvarteret inleds så snart som möjligt i samarbete med den arbetsgrupp som gav det vinnande anbudet.


Presentation av anbud (på finska)

Tarjousten arviointimuistio
Esitelmä tarjouksista
Havainnekuvia korkeatarkkuuksisina tarjouksesta "Koota":
Kuva 1, aksonometrinen kuva korttelista (4,5 Mb)
Kuva 2, pihanäkymä pohjoisesta (9 Mb)
Kuva 3, pihanäkymä korttelin sisältä itään (7,6 Mb)

Detaljplanearbetet fortskrider

Mer information på detaljplanens egen internetsida