Västra åstrandens konstprojekt

Västra åstrandens konstrutt

Karta över Västra Åstrandens konstrutt

Aktuella konstprojekt 

Åstranden

Bekanta dig med projektet:

Konstplan för de allmänna områdena på Västra åstranden i Borgå (2021)


Förverkligade projekt

Alexandersbågens konstprojekt

Västra åstrandens kvarterer 448 och Hellbergsbacken

Konstverkens läge är utsatt på kartan


Västra åstrandens konstprogram

Syftet med västra åstrandens konstprogram är att integrera konst i stadsbyggande. Samtidigt skapas samarbetsformer åt konsten och byggande som stöder områdets utveckling. Konstprogrammet har uppgjorts i samverkan med kommunbor och lokala konstnärsorganisationer. Programmet blev färdigt 2014. Tilläggsinformation om konstprogrammet chef för kulturtjänster Susann Hartman.

Västra åstrandens konstprogram