Västra åstrandens konstprojekt

Aktuella konstprojekt 

Åstranden

Bekanta dig med projektet:

Konstplan för de allmänna områdena på Västra åstranden i Borgå (2021)


Västra åstrandens kvarterer 448 och Hellbergsbacken

Bekanta dig på webbsidan:
Västra åstrandens kvarterer 448 och Hellbergsbacken


Konstprojekt för Alexandersbågens inre ring

Bekanta dig på webbsidan:
Alexandersbågens konstprojekt


Förverkligade konstverk

Konstverkens läge är utsatt på kartan


Västra åstrandens konstprogram

Syftet med västra åstrandens konstprogram är att integrera konst i stadsbyggande. Samtidigt skapas samarbetsformer åt konsten och byggande som stöder områdets utveckling. Konstprogrammet har uppgjorts i samverkan med kommunbor och lokala konstnärsorganisationer. Programmet blev färdigt 2014. Tilläggsinformation om konstprogrammet chef för kulturtjänster Susann Hartman.

Västra åstrandens konstprogram