Västra åstrandens koncepttävling

Borgå stad söker tjänsteproducenter med en koncepttävling till Västra åstrandens södra område vid Borgå å.

För området har det hösten 2018 godkänts en ny detaljplan – Västra åstranden, stranden för kultur och fritid. Planen möjliggör placeringen av mångsidiga tjänster på området som sträcker sig från omgivningen av Alexandersgatans bro och följer åns västra strand mot Kokon.

På området kan det till exempel finnas småbåtsvarvtjänster, en ny gästhamn, ett slalomcenter samt ett antal övriga turist- och fritidstjänster. Bredvid området finns bland annat kultur- och kongresscentret Konstfabriken samt boende i en modern trästad.

Staden och utvecklingsbolaget Posintra presenterade koncepttävlingens objektområde och möjligheter som detaljplanen öppnar på ett öppet informations- och diskussionsmöte i Konstfabriken torsdagen den 31 januari. 


Offertförfrågan, karta och annat material

Offertförfrågan gällande koncepttävling för Västra åstranden vid Borgå å 23.4.2019 (på finska)

Karta, premilinära koncepttävlingsobjekt

30MILES projekt (Posintra.fi)

Meddelande 16.1.2019


Presentationer i informations- och diskussionsmöte 31.1.2019 (på finska):

Case Hernesaari, arkkit. Jari Huhtaniemi, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 
Kaavatavoitteista todeksi, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren, Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Alueen mahdollisuudet esittelyssä, kaavoittajat Anne Rihtniemi-Rauh ja Pekka Mikkola, Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Valaistuksella Wauta, projektipäällikkö Topi Haapanen, Posintra Oy
Ideat kilpasille, tonttipäällikkö Pekka Söyrilä, Porvoon kaupunki, maapolitiikka

Tilläggsinformation (på finska): 

Matkailijamääristä: Taidetehtaan rantakorttelit -asemakaavahankkeen taloudelliset vaikutukset, WSP 20.1.2017
 Maaperä- ja rakennettavuustietoa, L. Aleksanterinkadun eteläpuolinen alue, alustavat pohjarakennuskustannukset 17.7.2008. Liitekartassa on mm. kartalla esitetty arvio saven syvyydestä alueella.
Maaperätietoa, muutamia kairaustuloksia Aleksanterinkadun sillan eteläpuoliselta ranta-alueelta 2018 
Maaperä- ja rakennettavuustietoa, Aleksanterinkadun sillan pohjoispuolinen kortteli, rakennettavuusselvitys 16.10. 2008. Selvitys ei tarjoa suoraan vastauksia ranta-alueesta, mutta antaa kuvan alueen maaperän laadusta.