Västra åstranden i Borgå får en energieffektivt belyst lättrafikled