Vårdnadshavarna utvärderade tjänsterna inom småbarnspedagogik