Vårdnadshavarna uppfattar skolan som en trygg plats där man tar hand om barnen