Vårdnadshavarna är nöjda med småbarnspedagogiken och skolorna