Värdefulla landskapsområden

Våra värdefulla landskapsområden representerar de bäst bevarade kulturlandskapen med typisk landsbygdsprägel. Deras värde baserar sig bland annat på ett välvårdat odlingslandskap, ett gammalt byggnadsbestånd och en mångsidig, kulturpräglad natur.

Miljöministeriet har listat totalt 150 områden som nationellt värdefulla landskapsområden. Ett av dessa nationellt värdefulla landskapsområden är den del av Borgå ådal som sträcker sig från Borgå till Orimattila.

Miljöministeriet i Borgå klassificerat åtta värdefulla kulturlandskap, som representerar landskapstyper som formats genom primärproduktion eller andra tidiga näringsfång. Kulturlandskapen kan ytterligare indelas i vårdbiotoper och bebyggda kulturlandskap.

  • Borgå ådal, ett av Finlands nationallandskap
  • Drägsby, gammal gårds- och forsmiljö, odlingslandskapet vid Svartsån
  • Londböle, en traditionell östnyländsk bygrupp
  • Ylike, en traditionell och egenartad östnyländsk bygrupp
  • Söderby i Pellinge, en äkta skärgårdsby
  • Pörtö, ett traditionellt och enhetligt skärgårdslandskap
  • Onasviken, en skyddad havsvik som formats av gamla kulturer
  • Söderskär, ett lots- och fyrskär omgiven av fågelskär
  • Andersholmen, ett gammalt fiskarhemman i skärgården