Vårberga medborgarbudget

I Vårberga genomfördes 2018 ett försök som gäller medborgarbudget.

Medborgarbudgeten betyder att invånarna får vara med om att överväga och även besluta hur de ekonomiska resurserna används. Det ger invånarna möjlighet att diskutera och prioritera offentliga mål som pengar ska användas till. Målet är att främja invånarnas möjligheter till deltagande och inflytande samt att stöda invånarnas frivilliga verksamhet.

Två diskussionsmöten om medborgarbudgeten hölls i april och maj. På mötena samlades invånarnas och aktörernas idéer, önskemål och tankar om utvecklingen av Vårbergaområdet och dess tjänster. Under kvällen kom det fram 25 idéer och av alla idéer röstades fem till vidare till vidareutveckling.

Bekanta dig med nyheten Ett projket med medborgarbudget startar i Vårberga

Det reserverades 30 000 euro för medborgarbudgeten för att utveckla området tillsammans med aktörer och invånare. De här fem idéerna fördes i första hand vidare.

  1. Gemensamma måltider - arrangerades sommarlunch i Kantelehuset och Vårberga kvarterskök startade
  2. Utlåning av idrottsredskap - arrangerades utlåning av sommarspel
  3. Vårberga verksamhetspeng - invånare arrangerade familjecafé, kvarterskör, välmåendekvällar, julfönster och självständighetsdags evenemang
  4. Sorteringsstation och återvinningsevenemang - sorteringsstation utreddes och det arrangerades en bytesdag för kläder och idrottsredskap
  5. Utrymmen för föreningsverksamhet och utlåning av redskap - Föreningar i Borgå kan hyra lokalerna i Kantelehuset förmånligare än övriga hyresgäster. Dessutom kan föreningar samlas avgiftsfritt i det för alla öppna utrymmet i samband med invånarkvällar i Kantelehuset.

Tilläggsinformation: välfärdskoordinator