Vårberga invånarfest 29.8 erbjuder invånarna i området mat, samba och gemensamma drömmar