Vårberga bibliotek är stängt 25.9–22.10 på grund av flyttning