Vår- och höstmarknad

Updaterad 2.9.2021

Höstmarknaden i Borgå är inhiberad på grund av brist på resurser att sköta koronarestriktionerna.

Marknaderna som hålls i Borgå under våren och hösten samlar säljare från närområdet och längre bort.

Borgå stad kommer att hålla en höstmarknad den 7-8 oktober 2021. Det kommer att göras några ändringar i arrangemangen beträffande bokningen av platsen och betalningen av marknadsplats. Alla som vill sälja på marknaden måste registrera sig via ansökningsblanketten på denna sida senast 23.9. När marknadsplatsansökan har godkänts kommer säljarna att informeras om platserna. Godkännande av platsen kommer att vara en bindande reservation.

Information för marknadsförsäljare (endast på finska)

Man ska göra en anmälan till hälsoskyddet om försäljning av livsmedel senast två veckor innan försäljningen inleds.

Kolla försäljningsplatsernas storlekar och priser frän prislistan.

Kontaktuppgifter