Vanliga frågor om kommunförsöket för sysselsättning

Vad är kommunförsöket för sysselsättning?

Kommunförsöket för sysselsättning är ett riksomfattande projekt där en del av TE-byråns uppgifter övergår till kommunen. Försöket genomförs i 125 kommuner. Av kommunerna i Nyland deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Kervo, Borgå, Raseborg och Hangö i försöket. Försöket inledde 1.3.2021 och avslutas 30.6.2023.

Varför inleds kommunförsöket?

Enligt regeringsprogrammet i Finland förstärks kommunernas roll som tillhandahållare av sysselsättningstjänster. Syftet med försöket är att förbättra möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Vidare är avsikten att i försöket utveckla tjänster som stöder den arbetssökandes möjligheter att komma i arbete samt servicemodeller där klientens situation och behov av tjänster beaktas individuellt. Riksdagen har godkänt försökslagen och lagen trädde i kraft 1.3.2021.

Vad innebär detta i praktiken?

Från och med 1.3.2021 blir en del av de arbetssökande i Borgå klienter hos sysselsättningstjänsterna i Borgå och en del blir kvar som klienter hos arbets- och näringsbyrån. Om den arbetssökande flyttas till sysselsättningstjänsterna i Borgå får hen på ett och samma ställe:

 • TE-tjänster och
 • Borgå stads tjänster.

Berör det här mig?

Du flyttas över till sysselsättningstjänsterna i Borgå, om:

 • din hemkommun är Borgå och
 • du har anmält dig som arbetssökande samt är arbetslös, permitterad, sysselsatt eller i en sysselsättningsfrämjande tjänst och
 • hör till någon av följande grupper: 
  • du får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA eller
  • ditt modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska eller du är medborgare i något annat land än Finland eller
  • du är under 30 år gammal.

Måste jag göra något?

Överföringen sker automatiskt. Du behöver inte kontakta Borgå stad eller TE-byrån på grund av överföringen. Om du förblir klient hos TE-byrån får du inget separat meddelande om detta och dina ärenden sköts på samma sätt som hittills. 

Var sköter jag ärenden?

Om du överförs som klient till sysselsättningstjänsterna i Borgå sköts dina ärenden av en egen coach. Hen hjälper dig med jobbsökningen och med myndighetsärenden. Du kan fråga din coach om råd och boka möten med hen. Under coronatiden rekommenderar vi de elektroniska kontaktkanalerna.

 • Du kan skicka en kontaktbegäran till din coach i tjänsten Mina e-tjänster. Din coach kontaktar dig via e-post eller telefon.
 • Du kan skicka e-post till din coach. Om du inte har e-postadressen till din coach, skicka meddelandet till tyollisyys@porvoo.fi

Hur gör jag?

Ärendehantering på internet

 • Du kan hantera nästan alla jobbsökningsärenden på internet i tjänsten Mina e-tjänster. Du hittar den på www.te-palvelut.fi. Sysselsättningstjänsterna i Borgå använder samma elektroniska ärendehanteringssystem som TE-byrån.

Ring telefonrådgivningen om du har frågor

Du har tillgång till TE-byråns riksomfattande telefontjänst och Sysselsättningstjänsterna i Borgå telefonrådgivning.

 • Telefontjänst för personkunder mån.–fre. 9–16.15 suomeksi 0295 025 500, på svenska 0295 025 510, in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715
 • Rådgivning om arbetslöshetsskydd mån.–fre. 9–16.15 0295 020701
 • Rådgivning om utbildning mån.–fre. 9–16.15 0295 020702
 • Karriärvägledning mån.–tor. 12–16 karriärvägledningspsykolog 0295 020 720
 • Kommunförsöket för sysselsättning i Borgå 040 525 8035

Ändras mina tjänster?

Du får en egen coach som hjälper dig i jobbsökningen. Via coachen får du tjänster från TE-byrån och kommunen enligt dina behov. En del av tjänsterna är samma som tidigare och en del är nya.

Hur anmäler jag mig som arbetssökande i fortsättningen?

Du kan anmäla dig på internet i Mina e-tjänster. Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller identitetskort med chip kan du anmäla dig med en webblankett eller via telefon. Du kan också besöka TE-tjänsternas verksamhetsställe i Borgå, Mannerheimgatan 20 D.

Det finns uppgifter i min sysselsättningsplan. Ska jag göra dem?

Om det finns uppgifter i din plan:

 • gör uppgifterna till den angivna dagen
 • markera uppgifterna som utförda senast den angivna dagen i Mina e-tjänster.

Om du vill ändra planen, skicka ett meddelande till din coach.

Påverkar kommunförsöket för sysselsättning mitt arbetslöshetsskydd?

Det påverkar inte redan beviljat arbetslöshetsskydd. Du ansöker om arbetslöshetsförmån från FPA eller arbetslöshetskassan på samma sätt som hittills.

Vad händer om jag flyttar till en annan kommun?

Du överförs som klient till den nya hemkommunen om din nya hemkommun är med i kommunförsöket. Om din nya hemkommun inte är med i kommunförsöket överförs du som klient till TE-byrån. Du får ett meddelande om vart ditt klientskap flyttas.

Vad händer om jag får jobb men blir på nytt arbetslös senare?
Du förblir klient hos Borgå stad under den tid då kommunförsöket pågår, det vill säga fram till 30.6.2023. 

Vilka uppgifter sköter TE-byrån?

För alla arbetssökande sköter TE-byrån:

 • anmälan som arbetslös arbetssökande
 • avgörande av utredningar om arbetslöshetsskydd
 • intervjuer till och val av arbetskraftsutbildningar.

Dessutom svarar TE-byrån för klienternas TE-tjänster.

Var hittar jag mer information?

På Borgå stads webbplats: www.porvoo.fi/tyollisyys

På TE-byråns webbplats: te-palvelut.fi > Sköt ärenden med oss > Kommunförsök för sysselsättning

På Kommunförbundets webbplats finns information om andra kommuners kommunförsök för sysselsättning: www.kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilut