Vanliga frågor – ansökningsförfarandet för konstnärer till kvarteren 448 och Hellbergsbacken

1. Kan konstverket leva eller omformas medan det skapas? 

Svar: Detta är svårt då konsten är en del av byggandet, eftersom man måste kunna förbereda sig för förutsättningarna för konsten (grunder, fastsättningar, material, bygglovsbilder) och hålla sig till de godkända planerna. 

2. Måste alla medlemmar i arbetsgruppen ha FO-nummer och måste alla medlemmar uppfylla kraven på konstnärerna? 

Svar: Det räcker om minst en medlem av arbetsgruppen uppfyller alla krav. 

3. Måste konstverket i kvarter 448 förekomma på alla platserna för konst eller kan en konstnär som väljs till skisskedet göra ett förslag till bara en eller två av platserna?

Svar: Detta kommer att definieras noggrannare i anvisningarna för skisskedet. 

4. Kan man ansöka om att delta även om man inte har skapat offentliga konstverk tidigare? 

Svar: Ja. I anvisningarna för ansökan sägs att det LÖNAR SIG att i första hand skicka bilder på projekt i byggd miljö, men det är inget hinder om man inte har skapat offentlig konst tidigare.