Vanhemman neuvo -stödgruppen hjälper dig i föräldraskapet efter skilsmässa

Vanhemman neuvo är en kamratstödsgrupp för frånskilda föräldrar och föräldrar som gjort beslut om att skiljas. Gruppen ger möjlighet att dela erfarenheter av föräldraskap efter skilsmässan och utmaningar i föräldraskapet, samt hitta nya sätt att fungera i vardagen. Livssituationen betraktas både ur barnets och förälderns synvinkel. Gruppen samlas 8 åtta gånger. Det finns plats för 6-8 föräldrar och gruppen är gratis för deltagarna. Endast en av de frånskilda föräldrarna kan delta i samma grupp. Gruppen ordnas på finska hösten 2019.

Gruppens ledare träffar deltagarna individuellt innan gruppen börjar. På den första träffen finns möjlighet att få höra och fråga mera noggrant om gruppens verksamhet, samt att få berätta om sin egen livssituation. 

Vanhemman neuvo -gruppens mål är att:

  • stöda det egna föräldraskapet samt samarbetet mellan föräldrarna efter skilsmässan
  • uppmärksamma barnets behov och stöda barnet i den förändrade familjesituationen
    ge ökad självkännedom och utveckla färdigheter för växelverkan

Finskspråkig grupp i Borgå familjerådgivning hösten 2019

Tidpunkt: 19.9–21.11 torsdagar kl. 17–19.00
(ej veckorna 41 och 42).                                                                                                                                            

Plats: Familjerådgivningen/Familjecentret, Konstfabriksgatan 4 C, vån. 3.

Gruppen leds av psykologerna Netta Berglöf-Haverinen och Gabrielle Lindholm. Förfrågningar och anmälningar: netta.berglof-haverinen@porvoo.fi eller gabrielle.lindholm@porvoo.fi

”Jag kände att jag behövde stöd för att kunna fungera som förälder och hålla barnets bästa i tankarna.”

”Grupparbetet har varit till stor hjälp för mig. Nu ser vardagen rentav ljus ut.”