Valpaneler och valmaskiner

Valpaneler i Borgå

I Borgå ordnar partierna och valföreningarna tillsammans 4 gemensamma valdebatter. Tillställningarna streamas i Borgå stads kanaler så att alla borgåbor kan följa diskussionerna virtuellt. I varje diskussion deltar 1 kandidat per parti/valförening. Som konferencier under tillställningarna fungerar journalisten Samu Karvala från tidningen Uusimaa. 

Varje evenemang har ett tema som diskussionen förs kring. I tillställningens början berättar stadens tjänsteman om temat.

Tillställningarnas teman och datum:

Tillställningarna hålls på två språk.

Valmaskiner

Yles valmaskin

Tidningen Uusimaas valmaskin

Tidningen Itäväyläs valmaskin

Ungas valmaskin