Välmående via naturen

I Borgå har vi som motvikt till det byggda centrumområdet en mångformig skogs-, myr- och skärgårdsnatur, vilket gör naturens hälsoeffekter lätt tillgängliga för invånarna. Vistelse såväl i skogar som i parker är bra för hälsan. Skogsmiljöer har konstaterats ha en positiv effekt i synnerhet på sinnesstämningen. Det finns undersökningar som visar att vistelse i naturen bland annat sänker blodtrycket och pulsen och minskar utsöndringen av stresshormoner. 

Bekanta dig med möjligheterna till friluftsliv 

Medborgarinstitutets svampkurserpå finska

Medborgarinstitutets Ut i naturen- grupper

Borgå naturskola har funnits som stöd öf småbarnspedagogiken och skolorna i 20 år. 

Upplevelser i Borgå, även i naturen

Inom kort kommer några virtuella rutter i närmiljö att lanseras.

Hälsoskogsverksamhet inom social- och hälsovårdstjänster

Hälsoskogsverksamhet i gruppform har inletts inom Borgå stads social- och hälsovårdstjänster. Verksamheten förverkligas som ett komplement till den förebyggande vården eller rehabiliteringen bland annat inom dessa enheter och tjänster:

  • Medicinska rehabiliteringstjänsterna för barn, ergoterapi
  • Östra Nylands socialjour
  • Borgå skyddshem
  • Serviceboende för äldre
  • Fysioterapi, Styrkegrupp
  • Rusmedelskliniken

Tilläggsuppgifter om hälsoskogsverksamheten i social- och hälsovården: Petra Bärlund-Hämäläinen